Cestovné poriadky MHD Banská Bystrica    Platné od 11.8.2019

    Tarifné výnimky platné od 4.5.2012      

  PDF Trasa linky
  Železničná stanica-Rooseveltova nem. a späť
  Vozovňa -Železničná stanica a späť
  Vozovňa-Rooseveltova nem. a späť
  TESCO Hypermarket-Železničná stanica a späť
  TESCO Hypermarket-Rooseveltova nem. a späť
  Železničná stanica-Tulská a späť
  Železničná stanica-Internátna a späť
  Železničná stanica-Tulská a späť

  Parkovisko Mičinská-Banská Bystrica,AS-Železničná stanica-Námestie slobody-Karpatská-Rudohorská pošta a späť
  Pieninská-Námestie slobody-Rakytovce ihrisko a späť
  Pieninská-Námestie slobody-Radvaň Park /Vozovňa/ a späť
  Pieninská-Námestie slobody-Banská Bystrica,AS-Majer Paneláreň a späť
  Mládežnícka-Strieborné námestie-Starohorská otočka a späť
  Rooseveltova nemocnica-Strieborné námestie-Starohorská otočka a späť
  Banská Bystrica-Internátna-Námestie slobody-Partizánska cesta-Starohorská rázcestie-Rudohorská pošta a späť
  Gaštanová-Strieborné námestie-Starohorská otočka a späť
  Banská Bystrica,AS-Námestie slobody-Partizánska cesta-/Rudohorská pošta/-Starohorská rázcestie a späť
  Parkovisko Mičinská-Železničná stanica-Námestie slobody-Stará Sásová-Karpatská-Rudohorská pošta a späť

  Gaštanová-Kyjevské námestie-Zvolenská cesta-Iliaš pri moste a späť
  THK otočka-H.Vajanského-Strieborné námestie-Jesenský vŕšok-Námestie slobody-Železničná stanica-Senica otočka a späť
  Železničná stanica-Námestie slobody-EUROPA SC-Gaštanová a späť
  Železničná stanica-Námestie slobody-Jesenský vršok-Strieborné námestie-Skubín otočka a späť
  Železničná stanica-Námestie slobody-Jesenský vršok-Strieborné námestie-Mlynská otočka a späť
  Senica otočka-Námestie slobody-Zvolenská cesta-Iliaš II. a späť
  Majer otočka-Námestie slobody-Šalková otočka a späť
  Banská Bystrica-Srnková-Železničná stanica-Námestie slobody-Jesenský vršok-Uľanka otočka a späť

  Banská Bystrica-Viestova-Železničná stanica-29.augusta-Ďumbierska ZŠ-Stará Sásová-Strieborné námestie-Rooseveltova nemocnica a späť
  Banská Bystrica-Pieninská-Karpatská-Strieborné námestie-Krematórium a späť
  Banská Bystrica,žel.st.-Námestie slobody-Banská Bystrica,AS-Úsvit-Okružná-Kyjevské námestie-Sládkovičova-Pršianska terasa Mosadzná a späť
  Bellušova-Viestova-Železničná stanica-Cesta k nemocnici-Námestie Š.Moysesa pošta-Železničná stanica-Bellušova

Cestovné poriadky MHD Banská Bystrica platné od 15.12.2019

(C) 2019 Edison