Hlavná stránka Slovenská autobusová doprava Zvolen,a.s.

 
  Okres Zvolen         Platnosť od 10.5.2020

Popis zmien k 10.5.2020

   
Späť na úvod Okres Banská Bystrica Okres Banská Štiavnica Okres Brezno Okres Detva Okres Krupina Okres Veľký Krtíš Okres Žarnovica Okres Žiar nad Hronom Okres Zlaté Moravce Okres Levice Okres Ružomberok Okres Liptovský Mikuláš Okres Lučenec Okres Poltár Okres Rimavská Sobota Okres Revúca
  611402Zvolen-Sliač-Sampor-Lukavica
  611403Zvolen-Sliač-Sielnica
  611404Zvolen-Banská Bystrica-Brezno
  611405Zvolen-Budča-Tŕnie-Železná Breznica
  611406Zvolen-Budča-Železná Breznica-Dubové
  611407Zvolen-Breziny-Dubové
  611408Zvolen-Krupina-Dudince-Šahy
  611409Zvolen-Pliešovce-Krupina
  611410Zvolen-Pliešovce-Litava-Veľký Krtíš
  611411Bzovská Lehôtka-Sása,Podskalka-Pliešovce-Pliešovce,Javorie
  611412Zvolen-Pliešovce-Zaježová
  611413Zvolen-Banská Štiavnica-Krupina
  611414Zvolen-Zvolen,Zolná-Očová/Čerín
  611415Zvolen-Zvolenská Slatina-Očová
  611416Zvolen-Zvolenská Slatina-Detva / Očová-Vígľaš-Dúbravy
  611417Zvolen-Vígľaš-Vígľašská Huta Kalinka,Podlysec-Zaježová

(C) 2020 Edison