Hlavná stránka Slovenská autobusová doprava Zvolen,a.s.

 
  Okres Banská Bystrica         Platnosť od 10.5.2020

Popis zmien od 10.5.2020

  
Späť na úvod Okres Banská Štiavnica Okres Brezno Okres Detva Okres Krupina Okres Veľký Krtíš Okres Žarnovica Okres Žiar nad Hronom Okres Zvolen Okres Zlaté Moravce Okres Levice Okres Ružomberok Okres Liptovský Mikuláš Okres Lučenec Okres Poltár Okres Rimavská Sobota Okres Revúca
  601451Malachov-Banská Bystrica-Nemce
  601454B.Bystrica,park.Mičinská-Uľanka-Harmanec,Strelnica-D.Harmanec-D.Harmanec,H.Harmanec
  601455Banská Bystrica-Badín-Vlkanová-Hronsek
  601456Banská Bystrica,Majer-Námestie Slobody-Šalková-Môlča
  601457Banská Bystrica-Zvolen
  601458Banská Bystrica,Roosevelt.nem./Pieninská-Zvolen
  601460Banská Bystrica-Selce-Baláže
  601462Banská Bystrica-Banská Bystrica,Roosevelt.nem.-Riečka-Riečka,Jednota-Riečka,rázc.-Tajov-Kordíky
  601463Banská Bystrica-Horné Pršany
  601464Banská Bystrica-Ľubietová-Strelníky-Povrazník
  601465Banská Bystrica-Slovenská Ľupča-Podkonice-Moštenica-Hiadeľ-Brusno-Pohronský Bukovec
  601466Banská Bystrica-Poniky-Dúbravica-Oravce-Banská Bystrica
  601467Banská Bystrica-Sebedín Bečov-Hrochoť
  601468B.Bystrica-Špania Dolina-Dolný Harmanec-Staré Hory-Turecká
  601469B.Bystrica-Donovaly-Ružomberok
  601470Banská Bystrica,Roosevelt.nem.-Brezno
  601471Banská Bystrica-Podbrezová-Brezno-Tisovec-Hnúšťa/Revúca

(C) 2020 Edison