Hlavná stránka Slovenská autobusová doprava Zvolen,a.s.

 

 Cestovné poriadky autobusových liniek prímestskej dopravy v okresoch :         Platnosť od 10.5.2020

  
Späť na úvod Okres Banská Bystrica Okres Banská Štiavnica Okres Brezno Okres Detva Okres Krupina Okres Veľký Krtíš Okres Žarnovica Okres Žiar nad Hronom Okres Zvolen Okres Zlaté Moravce Okres Levice Okres Ružomberok Okres Liptovský Mikuláš Okres Lučenec Okres Poltár Okres Rimavská Sobota Okres Revúca

    Banská Bystrica     Banská Štiavnica     Brezno     Detva     Krupina     Levice
    Lipt.Mikuláš     Lučenec     Poltár     Revúca     Rimavská Sobota     Ružomberok
    Veľký Krtíš     Zlaté Moravce     Zvolen     Žarnovica     Žiar nad Hronom


Cestovné poriadky platné od 10.5.2020
    ----------- Okres Banská Bystrica ----------- Popis zmien 
  601451Malachov-Banská Bystrica-Nemce
  601454B.Bystrica,park.Mičinská-Uľanka-Harmanec,Strelnica-D.Harmanec-D.Harmanec,H.Harmanec
  601455Banská Bystrica-Badín-Vlkanová-Hronsek
  601456Banská Bystrica,Majer-Námestie Slobody-Šalková-Môlča
  601457Banská Bystrica-Zvolen
  601458Banská Bystrica,Roosevelt.nem./Pieninská-Zvolen
  601460Banská Bystrica-Selce-Baláže
  601462Banská Bystrica-Banská Bystrica,Roosevelt.nem.-Riečka-Riečka,Jednota-Riečka,rázc.-Tajov-Kordíky
  601463Banská Bystrica-Horné Pršany
  601464Banská Bystrica-Ľubietová-Strelníky-Povrazník
  601465Banská Bystrica-Slovenská Ľupča-Podkonice-Moštenica-Hiadeľ-Brusno-Pohronský Bukovec
  601466Banská Bystrica-Poniky-Dúbravica-Oravce-Banská Bystrica
  601467Banská Bystrica-Sebedín Bečov-Hrochoť
  601468B.Bystrica-Špania Dolina-Dolný Harmanec-Staré Hory-Turecká
  601469B.Bystrica-Donovaly-Ružomberok
  601470Banská Bystrica,Roosevelt.nem.-Brezno
  601471Banská Bystrica-Podbrezová-Brezno-Tisovec-Hnúšťa/Revúca
      
    ----------- Okres Banská Štiavnica ----------- Popis zmien 
  602401Banská Štiavnica-Banská Štiavnica,sídl.Drieňová-Banská Štiavnica,žel.st.
  602402Banská Štiavnica-Banský Studenec
  602403Banská Štiavnica-Beluj-Hontianske Nemce
  602404Banská Štiavnica-Banská Štiavnica,Štefultov-Ilija
  602405Štiavnické Bane,Horná Roveň-Banská Štiavnica,MÚ-sídl.Drieňová-Akusit
  602406Banská Štiavnica-Počúvadlo-Baďan,Klastava
  602407Banská Štiavnica-Vysoká-Dekýš-Pukanec
  602408Banská Štiavnica-Žarnovica-Nová Baňa
  602409Banská Štiavnica-Vyhne-Žarnovica
  602410Banská Štiavnica-Hliník nad Hronom-Žiar nad Hronom
  602411Banská Štiavnica-Podhorie-Močiar-Banská Belá-Žiar nad Hronom-Banská Bystrica
      
    ----------- Okres Brezno ----------- Popis zmien 
  603420Podbrezová-Valaská,Piesok-Brezno-Pohronská Polhora
  603421Hronec-Brezno-Čierny Balog-Lom nad Rimavicou
  603422Podbrezová-Brezno-Braväcovo
  603425Osrblie-Jasenie-Predajná-Nemecká-Banská Bystrica
  603426Jasenie-Podbrezová-Valaská-Brezno
  603427Brezno-Valaská-Hronec-Osrblie
  603428Podbrezová-Brezno-Brezno,Mazorníkovo
  603429Brezno-Jarabá-Srdiečko-Podbrezová-Brezno
  603430Osrblie-Hronec-Valaská,Piesok-Podbrezová-Dolná Lehota,Krpáčovo
  603431Valaská,Piesok-Podbrezová-Horná Lehota
  603432Lučatín-Ráztoka-Nemecká-Predajná-Jasenie-Podbrezová-Valaská,Piesok
  603433Podbrezová-Telgárt
  603434Telgárt-Podbrezová
  603435Podbrezová-Brezno-Č.Balog,Medveďov-Fajtov-Komov-Č.Balog,Dobroč
  603436Podbrezová-Brezno-Čierny Balog,Fajtov-Komov-Dobroč
  603437Č.Balog,Dobroč-Brezno-Valaská,Piesok-Podbrezová,aut.st.
  603438Brezno-Liptovský Mikuláš-Liptovský Mikuláš,Aqua Park
      
    ----------- Okres Detva ----------- Popis zmien 
  604440Detva-Zvolen-Banská Bystrica
  604441Detva-Zvolen
  604442Detva,žel.zast.-Detva,nám.-Detva,Skliarovo-Hriňová,Zánemecká-Hriňová,ZŤS
  604443Detva,nám.-Kriváň-Detva,Piešť II.,kameňolom
  604444Detva,žel.zast.-Detva,nám.-Dúbravy-Dúbravy,Iviny-Detva,PPS
  604445Detva,Lašťok-Detva,nám.-Detva,Stavanisko-Detva,Krné
  604446Detva,žel.zast.-Detva,nám.
  604447Detva,nám.-Detva,žel.zast.-Detva,Piešť I.,Môťovský II.-Detva,Piešť II.,Tkáčovci otoč.
  604448Detva-Kriváň-Hriňová-Látky
  604449Detva,nám.-Stožok,Vyletelovci-Detva,PPS
  604450Detva,nám.-Detva,ZŠ-Detva,PPS
  604451Detva,PPS-Detva-Kriváň-Kotmanová-Lučenec
  604452Dúbravy,Iviny-Dúbravy-Detva,PPS-Vígľaš-Očová-Zvolen
  604453Hriňová,ZŤS-Hriňová,Pivnička-Hriňová,Priehalina
  604454Zvolen-Detva-Hriňová-Hnúšťa
  604455Hriňová,Snohy-Detvianska Huta-Hriňová,ZŤS-Hriňová,Slanec-Hriňová,Blato
  604456Lom nad Rimavicou-Hriňová-Korytárky,Mláky-Kriváň-Detva,PPS
  604457Hriňová-Kriváň-Detva-Zvolen
      
    ----------- Okres Krupina ----------- Popis zmien 
  605402Dudince-Krupina-Zvolen-Banská Bystrica
  605403Krupina-Dudince
  605404Krupina-Sitn.Lehôtka-Kráľovce Krnišov-Rykynčice-Plášťovce-Dudince
  605405Krupina-Uňatín-Čekovce
  605406Krupina-Dolné Mladonice-Horné Mladonice-Senohrad
  605407Krupina-Drieňovo
  605408Krupina-Litava-Čebovce-Cerovo
  605409Krupina-Bzovík-Zemiansky Vrbovok,Viničky rázc.-Cerovo-Hrušov
  605410Krupina,Široké Lúky-Žibritov-Krupina-Krupina,Stará Hora-Krupina,Havran
  605411Krupina,Červená Hora-Krupina-Krupina,Kopanice
      
    ----------- Okres Veľký Krtíš ----------- Popis zmien 
  610401Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Horné Strháre-Veľký Lom
  610402Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Horný Tisovník-Zvolen-Banská Bystrica
  610403Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Závada-Lučenec
  610404Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Dolná Strehová-Lučenec
  610405Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Bušince-Lučenec
  610406Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Bušince-Vrbovka
  610407Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Želovce-Kováčovce
  610408Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Obeckov-Horné Plachtince
  610409Modrý Kameň-Veĺký Krtíš-Slovenské Ďarmoty-Šahy
  610410Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Slovenské Ďarmoty-Čebovce-Vinica
  610411Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Čebovce-Opatovská Nová Ves-Šahy
  610412Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Vinica-Šahy
  610413Veľký Krtíš-Modrý Kameň/Krupina-Zvolen-Banská Bystrica
  610414Čelovce-Hrušov-Vinica-Šahy
      
    ----------- Okres Zvolen ----------- Popis zmien 
  611402Zvolen-Sliač-Sampor-Lukavica
  611403Zvolen-Sliač-Sielnica
  611404Zvolen-Banská Bystrica-Brezno
  611405Zvolen-Budča-Tŕnie-Železná Breznica
  611406Zvolen-Budča-Železná Breznica-Dubové
  611407Zvolen-Breziny-Dubové
  611408Zvolen-Krupina-Dudince-Šahy
  611409Zvolen-Pliešovce-Krupina
  611410Zvolen-Pliešovce-Litava-Veľký Krtíš
  611411Bzovská Lehôtka-Sása,Podskalka-Pliešovce-Pliešovce,Javorie
  611412Zvolen-Pliešovce-Zaježová
  611413Zvolen-Banská Štiavnica-Krupina
  611414Zvolen-Zvolen,Zolná-Očová/Čerín
  611415Zvolen-Zvolenská Slatina-Očová
  611416Zvolen-Zvolenská Slatina-Detva / Očová-Vígľaš-Dúbravy
  611417Zvolen-Vígľaš-Vígľašská Huta Kalinka,Podlysec-Zaježová
      
    ----------- Okres Žarnovica ----------- Popis zmien 
  612401Žarnovica-Hodruša-Hámre-Nová Baňa-Tekovská Breznica
  612402Žarnovica-Hodruša Hámre-Nová Baňa-Nová Baňa,Bukovina-Malá Lehota
  612403Žarnovica-Župkov-Kľak
  612404Žarnovica-Vyhne-Hliník nad Hronom-Prestavlky-Prochoť
  612405Hodruša Hámre,Sandrik-Žarnovica-Brehy-Nová Baňa,Kútovci
  612406Hodruša Hámre,Sandrik-Žarnovica-Veľké Pole/Župkov,Pecné-Kľak
  612407Nová Baňa,žel.st.-Nová Baňa,Ilend
  612408Nová Baňa,žel.st.-Nová Baňa,Štále-Horné Hámre,Kostivrch
  612409Kľak/Kremnica-Žiar nad Hronom-Hronská Dúbrava-Banská Bystrica
      
    ----------- Okres Žiar nad Hronom ----------- Popis zmien 
  613401Žiar nad Hronom-Hliník nad Hronom-Vyhne
  613402Žiar nad Hronom-Nová Baňa-Malá Lehota
  613403Žiar nad Hronom-Župkov-Kľak
  613404Žiar nad Hronom-Hliník nad Hronom-Prestavlky-Prochoť
  613405Žiar nad Hronom-Lovča-Hliník nad Hronom
  613406Žiar nad Hronom-Lovča-Hliník nad Hronom-Prestavlky-Prochoť
  613407Žiar nad Hronom-Lovčica Trubín-Janova Lehota-Kosorín
  613408Žiar nad Hronom-Slaská-Janova Lehota
  613409Žiar nad Hronom-Kremnica-Kunešov
  613411Žiar nad Hronom-Trnavá Hora,Kľačany
  613412Žiar nad Hronom-Nevoľné-Kremnica
  613413Kremnica-Jastrabá-Ihráč
  613414Kremnica-Kopernica
  613415Kremnica-Krahule-Kunešov
  613416Žiar nad Hronom-Hliník nad Hronom-Repište/Močiar-Banská Štiavnica
  613417Žiar nad Hronom-Žarnovica,Lukavica/Hodruša Hámre,Kopanice-Hodruša Hámre
  613418Žiar nad Hronom-Vyhne-Žarnovica-Nová Baňa-Tekovské Nemce-Levice
  613419Žiar nad Hronom-Žarnovica-Nová Baňa-Tekovská Breznica-Zlaté Moravce
      

(C)2020 Edison