www.sia.gov.sk                                                                                                www.esf.gov.sk

OPERAČNÝ PROGRAM ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA

 

Názov prijímateľa:                                               Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť

Názov projektu:                                                   Vzdelávanie ako nástroj zvyšovania zručností zamestnancov spoločnosti

Časový rámec realizácie projektu:                    07/2010 – 02/2012

Cieľové skupiny:                                                zamestnanci prijímateľa

Miesto realizácie projektu:               

               

-          NUTS 2 Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, okres Veľký Krtíš, obec Modrý Kameň, ul. Jarmočná 332/29

-          NUTS 2 Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, Priemyslená 257

-          NUTS 2 Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, okres Žarnovica, obec Žarnovica, ul. Sandrická 518

-          NUTS 2, Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, okres Zvolen, obec Zvolen, ul. Balkán 53

-          NUTS 2, Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, okres Detva, obec Detva, ul. Sídlisko 1183

-          NUTS 2, Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, ul. Partizánska cesta 97

-          NUTS 2, Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, okres Brezno, obec Brezno, ul. Železničná 1830

 

Realizované aktivity:           Marketing obchodnej firmy, Manažment a vedenie ľudí, Práca s PC, Zvládanie stresu a konfliktných situácií, Rozvoj asertívneho správania,

Manažment stresu, Rozvoj komunikačných zručností, Tímová práca

 

Celkový rozpočet projektu je 849 200,00  Eur, z toho schválený nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia je 509 520,00 Eur.  

 

Ciele projektu:

 

Cieľ projektu:                                       Podpora udržania pracovných miest zvýšením zručností zamestnancov prostredníctvom vzdelávania

Špecifický cieľ projektu 1:                 Vzdelávanie zamerané na manažment spoločnosti

Špecifický cieľ projektu 2:                 Vzdelávanie zamerané na technicko-hospodárskych pracovníkov spoločnosti

Špecifický cieľ projektu 3:                 Vzdelávanie  zamerané  na  vodičov motorových   vozidiel a  obslužného   personálu spoločnosti

 

Cieľová skupina:

 

Zamestnanci prijímateľa sú rozdelení do troch skupín: manažment spoločnosti, technicko-hospodárski zamestnanci vodiči a obslužný personál (robotnícke profesie).

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 

 

 

Kontaktné údaje: Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť, Balkán 53, 960 95 Zvolen,www.sadzv.sk

 

Foto zo vzdelávania