Hlavná stránka Slovenská autobusová doprava Zvolen,a.s.

 
    Linky    Platnosť od 15.9.2019

Popis zmien v JPG    Popis zmien v PDF       

    PDF Trasa linky
    Západ,Tulská-Námestie SNP-Zlatý Potok,konečná
    Západ,Tulská-Autobusová/Žel.stanica-Námestie SNP-Sekier,Dom dôchodcov-Sekier,hájovňa - platí do 14.9.2019
    Západ,Tulská-Autobusová/Žel.stanica-Námestie SNP-Sekier,Dom dôchodcov-Sekier,hájovňa - platí od 15.9.2019
    Západ,Tulská-Gymnázium-Autobusová/Žel.stanica-Námestie SNP-SPP-Bakova Jama - platí do 14.9.2019
    Západ,Tulská-Gymnázium-Autobusová/Žel.stanica-Námestie SNP-SPP-Bakova Jama - platí od 15.9.2019
    Podborová-Námestie SNP-Autobusová/Žel.stanica-Zlatý Potok,konečná
    Podborová-Námestie SNP-Lipovec-Sekier,Dom dôchodcov - platí do 14.9.2019
    Podborová-Námestie SNP-Lipovec-Sekier,Dom dôchodcov - platí od 15.9.2019
    Podborová-Námestie SNP-Autobusová/Žel.stanica-Západ,Tulská - platí do 14.9.2019
    Podborová-Námestie SNP-Autobusová/Žel.stanica-Západ,Tulská - platí od 15.9.2019
    Zlatý Potok,konečná-Námestie SNP-Lipovec-Sekier,Dom dôchodcov
    Zlatý Potok,konečná-Námestie SNP-Autobusová/Žel.stanica-Západ,Tulská
    Západ,Tulská-Autobusová/Žel.stanica-Námestie SNP-Lipovec-Sekier,ZŠ-Sekier,Dom dôchodcov - platí do 14.9.2019
    Západ,Tulská-Autobusová/Žel.stanica-Námestie SNP-Lipovec-Sekier,ZŠ-Sekier,Dom dôchodcov - platí od 15.9.2019
    Sekier,Dom Dôchodcov-Lipovec-Námestie SNP-"PUR-STAV" KB - platí do 14.9.2019
    Sekier,Dom Dôchodcov-Lipovec-Námestie SNP-"PUR-STAV" KB - platí od 15.9.2019
    Autobusová/Žel.stanica-Námestie SNP-Kráľová
    Západ,Tulská-park Lanice-Námestie SNP-Poliklinika-Zlatý Potok,konečná
    Zlatý Potok,konečná-Poliklinika-Námestie SNP-Sekier,Dom dôchodcov
    Hrad-Autobusová/Žel.stanica-Poliklinika-Zlatý Potok,VI.ZŠ
    Západ,Tulská-Západ,Strážska cesta-Námestie SNP-Lipovec-Sekier,Dom dôchodcov - platí do 14.9.2019
    Západ,Tulská-Západ,Strážska cesta-Námestie SNP-Lipovec-Sekier,Dom dôchodcov - platí od 15.9.2019

(C) 2019 Edison