Hlavná stránka Slovenská autobusová doprava Zvolen,a.s.

 
    Linky    Platnosť od 1.7.2019

Popis zmien       

    PDF Trasa linky
    Západ,Tepličky-Námestie SNP-Zlatý Potok,konečná
    Autobusová/Žel.stanica-Námestie SNP-Sekier,Dom dôchodcov-Sekier,hájovňa
    Západ,Tepličky-Gymnázium-Námestie SNP-SPP-Bakova Jama
    Podborová-Námestie SNP-Autobusová/Žel.stanica-Zlatý Potok,konečná - platní do 30.6.2019
    Podborová-Námestie SNP-Autobusová/Žel.stanica-Zlatý Potok,konečná - platí od 1.7.2019
    Podborová-Námestie SNP-Lipovec-Sekier,Dom dôchodcov
    Podborová-Námestie SNP-Autobusová/Žel.stanica-Západ,Tepličky - platí do 30.6.2019
    Podborová-Námestie SNP-Autobusová/Žel.stanica-Západ,Tepličky - platí od 1.7.2019
    Zlatý Potok,konečná-Námestie SNP-Lipovec-Sekier,Dom dôchodcov
    Zlatý Potok,konečná-Námestie SNP-Autobusová/Žel.stanica-Západ,Tepličky
    Západ,Tepličky-Autobusová/Žel.stanica-Námestie SNP-Lipovec-Sekier,Dom dôchodcov
    Sekier,TESCO-Lipovec-Námestie SNP-Zvolenská hydina
    Autobusová/Žel.stanica-Námestie SNP-Kráľová - platí do 30.6.2019
    Autobusová/Žel.stanica-Námestie SNP-Kráľová - platí od 1.7.2019
    Západ,Tepličky-Gymnázium-Námestie SNP-Poliklinika-Zlatý Potok,konečná
    Zlatý Potok,konečná-Poliklinika-Námestie SNP-Sekier,sídlisko
    Hrad-Autobusová/Žel.stanica-Poliklinika-Zlatý Potok,VI.ZŠ
    Západ,Tepličky-Západ,Strážska cesta-Námestie SNP-Lipovec-Sekier,Dom dôchodcov

(C) 2019 Edison