Hlavná stránka Slovenská autobusová doprava Zvolen,a.s.

 
     Linky MHD ŽIAR NAD HRONOM   Platné: od 9.12.2018

  Popis zmien

PDF Trasa linky
Slovalco-Závod SNP-Ulica Tajovského
Slovalco-Závod SNP-Ulica Tajovského/Benzinol
Mestský okruh
Slovalco-Závod SNP-Šašovské Podhradie
Slovalco - Závod SNP - Ulica Tajovského - Cintorín

(C) 2017 Edison