Cestovné poriadky MHD Banská Bystrica    
Register zastávok

    Tarifné výnimky platné od 4.5.2012        Popis zmien cest.poriadkov k 1.9.2016       Plán dočasnej aut.stanice v B.Bystrici

  HTML PDF Vývesky Trasa linky
  Vývesky na zastávky Železničná stanica-Rooseveltova nem. a späť
  Vývesky na zastávky Vozovňa -Železničná stanica a späť
  Vývesky na zastávky Vozovňa-Rooseveltova nem. a späť
  Vývesky na zastávky TESCO Hypermarket-Železničná stanica a späť
  Vývesky na zastávky TESCO Hypermarket-Rooseveltova nem. a späť
  Vývesky na zastávky Železničná stanica-Tulská a späť
  Vývesky na zastávky Železničná stanica-Internátna a späť
  Vývesky na zastávky Železničná stanica-Tulská a späť

  Vývesky na zastávky Banská Bystrica-Parkovisko Mičinská-Železničná stanica-Námestie slobody-Karpatská-Rudohorská pošta a späť
  Vývesky na zastávky Pieninská-Námestie slobody-Rakytovce ihrisko a späť
  Vývesky na zastávky Pieninská-Námestie slobody-Radvaň Park /Vozovňa/ a späť
  Vývesky na zastávky Pieninská-Námestie slobody-Majer Paneláreň a späť
  Vývesky na zastávky Mládežnícka-Strieborné námestie-Starohorská otočka a späť
  Vývesky na zastávky Rooseveltova nemocnica-Strieborné námestie-Starohorská otočka a späť
  Vývesky na zastávky Banská Bystrica-Internátna-Námestie slobody-Partizánska cesta-Starohorská rázcestie-Rudohorská pošta a späť
  Vývesky na zastávky Gaštanová-Strieborné námestie-Starohorská otočka a späť
  Vývesky na zastávky Železničná stanica-Námestie slobody-Partizánska cesta-/Rudohorská pošta/-Starohorská rázcestie a späť
  Vývesky na zastávky Banská Bystrica-Železničná stanica-Námestie slobody-Stará Sásová-Karpatská-Rudohorská pošta a späť

  Vývesky na zastávky Gaštanová-Kyjevské námestie-Zvolenská cesta-Iliaš pri moste a späť
  Vývesky na zastávky THK otočka-H.Vajanského-Strieborné námestie-Jesenský vŕšok-Námestie slobody-Železničná stanica-Senica otočka a späť
  Vývesky na zastávky Železničná stanica-Námestie slobody-EUROPA SC-Gaštanová a späť
  Vývesky na zastávky Železničná stanica-Námestie slobody-Jesenský vršok-Strieborné námestie-Skubín otočka a späť
  Vývesky na zastávky Železničná stanica-Námestie slobody-Jesenský vršok-Strieborné námestie-Mlynská otočka a späť
  Vývesky na zastávky Senica otočka-Námestie slobody-Zvolenská cesta-Iliaš II. a späť
  Vývesky na zastávky Majer otočka-Námestie slobody-Šalková otočka a späť
  Vývesky na zastávky Banská Bystrica-Srnková-Železničná stanica-Námestie slobody-Jesenský vršok-Uľanka otočka a späť

  Vývesky na zastávky Banská Bystrica-Viestova-Železničná stanica-29.augusta-Ďumbierska ZŠ-Stará Sásová-Strieborné námestie-Rooseveltova nemocnica a späť
  Vývesky na zastávky Banská Bystrica-Pieninská-Karpatská-Strieborné námestie-Krematórium a späť
  Vývesky na zastávky Železničná stanica-Námestie slobody-Úsvit-Okružná-Kyjevské námestie-Sládkovičova-Pršianska terasa Mosadzná a späť
  Vývesky na zastávky Bellušova-Viestova-Železničná stanica-Cesta k nemocnici-Námestie Š.Moysesa pošta-Železničná stanica-Bellušova

Register zastávok

 Cestovné poriadky MHD Banská Bystrica platné od 11.12.2016

(C) 2016 Edison