Slovenská autobusová doprava Zvolen,a.s.  
  Medzinárodné linky         Platnosť: od 10.12.2017

  601701 /000100 Praha-Brno-Bratislava-Zvolen-Banská Bystrica
  603703 Brezno-Banská Bystrica-Zvolen-Prievidza-Brno-Praha-Plzeň
  611706 /000136 Praha-Brno-Trenčín-Prievidza-Zvolen
  613702 /000101 Hradec Králové-Pardubice-Svitavy-Brno-Hodonín-Senica-Nitra-Žiar nad Hronom

Register zastávok

(C) 2018 Edison